สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2561/62 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา มอบหมายให้นางสาวศศิมา สุขนาแซง ร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ตำบลกุดจับ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง มอบหมายหมายให้นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 


 


วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง จัดประชุมคณะกรรมการ OT ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหอนงแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนข้อมูลงา่นสถาบันเกษตรกร ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
L^


วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้คำแนะนำการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทับกุง ณ ศาลากลางบ้าน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้คำแนะนำการใช้บัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทับกุง ณ ศาลากลางบ้าน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ัี่ี

 

 


วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเศรษฐ์กิจพอเพียงตำบลทับกุง หมู่ 1 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี