สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2561/62 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการให้การติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนาคำนิยามไทยกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร " ศูนย์เรียนรู้้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดศรีสว่างมงคล บ้านท่ายม หมู่ 8 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นาย พลกฤต วัฒนธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรจำนวน 20 ราย โครงการอาสาสมัครเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ครั้งที่ 3)ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

L^


วัวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาำกศูนย์เพาะเลี้ยงฯ ประสานงานเรื่อง งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอพิบูลย์รักษฺ จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายบำุรุง เพิ่มชีวา ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองแสง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

 


วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชี่วา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมงานโครงการ อาสาสมัครเกษตรอำเภอหนองแสง จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี