สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2561/62 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ให้การต้อนรับที่ปรึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ให้การต้อนรับ นายอำเภอหนองแสง คือ นายทวี ชิณรงค์ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมหารือเพื่อแจ้งข้อราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนอแงสง ร่วมเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายพลกฤต วัฒนธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมปบรมพัฒนาคุณภาพการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาการประกอบการด้านอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ณ โรงแรมประจักษ์ตราลีไลน์ อ. เมือง จ.อุดรธานี
L^


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง มอบหมายให้ นางสาวศศิมา สุขนาแซง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมกลุ่มจิ้งหรีด ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ัี่ี

 

 


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพลกฤต วัฒธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าเยี่ยมกลุ่มย่อยกลุ่มเพาะเห็ดชุมชนนาดี ณ ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี