สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2560/61 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 บริษัทอาบิโก้ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ นายประดิษฐ์ ญาติปลื้ม เกษตรอำเภอหนองแสง เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายบุญเลิศ วรวงษ์ นายอำเภอหนองแสง ประธานประชุมคณะดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอหนองแสง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ สรรพกรอำเภอ พัฒานาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายก ทต. ทุกแห่ง นายก อบต. ทุกแห่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕,๘ ต.แสงสว่าง และผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ แห่งที่ ๒ ตลาดชุมชนท่ายม หมู่ที่ ๕ ตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
มีผู้มาลงทะเบียนประกอบการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดชุมชนท่ายม )จำนวน ๑๐๕ ราย แยกเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๗๗ ราย
ผู้ประกอบการรายเก่า ๒๘ ราย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง


 


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญเลิศ วรวงษ์ นายอำเภอหนองแสง ผอ.ศปภ.อ.หนองแสง ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อำเภอหนองแสง และมอบนโยบายในการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล และตลอดทั้งปี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแสง สาธารณสุขอำเภอหนองแสง นายกเทศบาล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน
ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแสง ชั้น ๒

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายประดิษฐ์ ญาติปลื้ม เกษตรอำเภอหนองแสง ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายพลกฤต วัฒนธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม หนาวนี้ที่ภูฝอยลม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

L^


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการ GAP เกษตรอินทรีย์ ตำบลทับกุง หมู่ 2 อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายบุญโฮม พันธนะบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาดี หมู่ 1 -11 เรื่อง ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

 


วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง โดย ตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะมาจาก สำนักงานตรวจบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี