สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
Nongsaeng District Agricultural Extention Office
   
 
   เย็นน้ำตกธารงาม.....อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด.....งามธรรมชาติภูฝอยลม.....ชมดอกไม้หนองแสง.....แหล่งก๊าซภูฮ่อม.....
   

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

 

 

 


*** สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ปี2561/62 และปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.......

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ได้มอบหมายให้ นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่้งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานกรมฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รวมภาพกิจกรรม


 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณหน้าสำนักงาน ปลูกดอกดาวเรือง และต้นไม้ประจำรัชการลที่ 10 ต้นรวงผึ่งมาประดับบริเวณสำนักงาน อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมหารือ เพื่อแจ้งข้อมราชการ เร่งรัดการเบืกจ่ายงบประมาณ และโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ได้มอบหมายให้ นายพลกฤต วัฒนธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแสงสว่าง ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงสว่าง หมู่ 6 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ได้มอบหมายให้ นายพลกฤต วัฒนธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแสงสว่าง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลหนองแสง หมู่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
L^


วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสง ร่วมประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวเหนียว ครั้งที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานที่ ณ ศพก. เครืือข่าย ทับกุง หมู่ 1 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

 


วันที่26 กรกฎาคม 2561 นางสุมิตรา ตรีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างทักษะ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี